Due diligence aneb co to vlastně je

Posted in Top odkazy.

Pojem „due diligence“ je v oblasti M&A poradenství zaběhlým pojmem, který označuje právní, ekonomickou, finanční či technickou prověrku společnosti, která je předmětem transakce. Specifičnost jednotlivých transakcí vyvolává potřebu přesné, důkladné a na míru připravené due diligence, což zvyšuje tlak na zapojení kompetentních poradců, kteří sledují aktuální vývoj v oblasti due diligence.

getty 605756200 358270

CO VÁM TO PŘINESE

Due diligence, neboli komplexní analýza společnosti v současné době nabývá stále více na významu v souvislosti s rozvojem vlastnických kapitálových transakcí. Provedení due diligence má pro kupujícího (investora) nebo i pro prodávajícího zásadní význam. Poskytne totiž všechny podstatné informace o společnosti a rizicích s ní spojených pro investora nebo prodávajícího. Prostřednictvím due diligence je možné identifikovat skutečnosti mající vliv na cenu transakce a zároveň může být nápomocná k rozhodnutí, zda zvažovanou transakci realizovat či nikoli. Zaměření Due Diligence se liší v závislosti na individuálních požadavcích a záměrech klienta. Podle zaměření zpravidla vypracováváme Due Diligence finanční, účetní a daňové.

V ČEM JE PŘIDANÁ HODNOTA NAŠICH SLUŽEB

V procesu Due Diligence se zjistí základní informace o všech významných rizicích z vybraných oblastí spojených s prověřovaným subjektem, aby Vaše společnost neutrpěla žádné významné dodatečné výdaje po provedení akvizice, které by vyplynuly z neznalosti těchto rizik.

 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit