Jaké máme úrovně managementu?

manažerka

Management a vedení podniku tvoří nerozdílnou dvojku. A management zase tvoří složitější struktura. Pokud budete pracovat ve velkých podnicích, tak zde je většinou management rozdělen do úrovní – top, middle a low management. Toto rozdělení určuje (jak samy názvy napovídají) míru vlivu a kompetencí. Do top managementu patří vrcholové vedení, ředitel, rozhodující orgány, akcionáři apod. Mají největší míru vlivu, řídí podnik i to, jakým směrem se ubírá. Middle management obsahuje vedoucí jednotlivých útvarů v podniku. Rozhodují o strategii ve svém útvaru. A nakonec low management – to jsou mistři svého oboru, provádějí spíše operativní rozhodnutí.

Za zakladatele managementu v České republice je považován Tomáš Baťa. Kladl důraz především na efektivní výrobu, každý zaměstnanec měl přidělený soubor úkolů na den, které musel udělat. Své zaměstnance se vybíral pomocí psychologických testů, testů zdatnosti apod. Věděl, že zaměstnanci jsou základ úspěchu.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit