Radary

Radary slouží k měření rychlosti vozidel a nejčastěji jsou používány Policií ČR, vojenskou nebo obecní policií. Rychlost projíždějícího vozidla se zobrazí na velkoplošném displeji, a řidiči je tak podána informace o rychlosti, jakou se v dané chvíli pohybuje. Radary k měření rychlosti dodává odběratelům firma Bártek Rozhlasy s.r.o., která realizovala v rámci České republiky a sousedního Slovenska už více než tři sta kusů těchto informačních panelů.

Radary mají pozitivní dopad na jednání řidičů, neboť poté co šofér uvidí na displeji, jakou rychlostí skutečně jede, většinou zpomalí. Nemůže si být jistý, zda není měřen s pořízením záznamu, a to zejména při použití makety kamery.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit