Jak ochránit čerpadlo před chodem na sucho?

Posted in Dům.

Pokud vlastníte čerpadlo, zajisté víte, že je důležité starat se o jeho správný chod. To kromě běžné údržby znamená také zamezit jeho chodu na sucho, kdy daným čerpadlem neproudí žádná kapalina a je nasáván pouze vzduch. Takové fungování může kvůli zavzdušnění po určité době čerpadlo nenávratně poškodit. A jak tomu předejít?

Existuje několik možností a je jen na vás, kterou z nich pro ochranu čerpadla zvolíte...

Indikace požadované minimální úrovně hladiny

  • pomocí plovákového spínače (nejjednodušší řešení, nejčastěji se využívá u kalových ponorných čerpadel)
  • pomocí sondy (tato signalizace je využívána u čerpadel vodivých kapalin, většinou u vrtů a studní)
  • pomocí vyhodnocení snížení zátěže oběžného kola

Další formy ochrany

Ochranu čerpadla proti chodu na sucho můžete zajistit také instalací ovládací jednotky, která vnímá pokles tlaku, použitím řídící jednotky, jež se řídí podle množství vzduchu a při zavzdušnění zajistí vypnutí čerpadla, či měřením účinku motoru, kdy není potřeba žádných spínačů, jen se elektromotor připojí do jistící a ochranné skříně.